Opdrachten

Ondersteunen, challengen, meedenken en actief meehelpen bij het bepalen, opzetten, uitdragen en implementeren van de IT-strategie.

Knelpunten binnen vernieuwing (innovatie, flexibiliteit) OF beheersing (kosten, kwaliteit) worden onderkent, aangepakt en opgelost.

  • Het opzetten/verbeteren van de samenwerking en communicatiestructuur tussen afnemer en leveranciers van de ICT dienstverlening
  • Zorgen voor klantgerichte cultuur binnen ICT-afdelingen en een actieve houding omtrent toepassing van nieuwe mogelijkheden van ICT ten behoeve van de business.
  • Basis wordt gelegd door het opzetten van duidelijke ICT-portfolio, waarbij samen met leveranciers de dienstverlening wordt beschreven en geoptimaliseerd. Het moderniseren omvat veelal meer mobiliteit, flexibiliteit, inzet van Office365 en de (gevolgen/mogelijkheden van) de cloud
  • Zorgen voor inbreng vanuit de business enerzijds en de technologie anderzijds en daarmee de ICT- strategie te ontwikkelen en implementeren; daarbij kunnen partijen als public cloud- & hardware/software leveranciers & service providers deel van de ICT-diensten op zich nemen
  • Het ICT-landschap voor de gehele organisatie helder maken qua dienstverlening en ontwikkeling. En daarmee ook de financiën (kosten/baten) helder maken.
 

Thema’s

  • Technologische vernieuwing
  • Financiele controle
  • Dienstverlening aan gebruikers
  • Personeel en organisatie verandering