Veranderingen voor ICT na Corona

Wat zijn de effecten voor Service Providers van de Corona-crisis en met welke accentverschillen moet rekening gehouden worden.